تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ | 2:1 | نویسنده : sara


چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت 

حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت 

به نوک خامه رقم کرده‌اي سلام مرا 

که کارخانه دوران مباد بي رقمتبرچسب‌ها: دوبیتی های, شروع, شده, با, حرف, چ, حافظ

تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ | 0:22 | نویسنده : sara


چنين که از همه سو دام راه مي‌ بينم 

به از حمايت زلفش مرا پناهي نيست 

خزينه دل حافظ به زلف و خال مده 

که کارهاي چنين حد هر سياهي نيستبرچسب‌ها: دوبیتی های, شروع, شده, با, حرف, چ, حافظ

تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ | 0:10 | نویسنده : saraچرا ز کوي خرابات روي برتابم 

کز اين به هم به جهان هيچ رسم و راهي نيست

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر 

بگو بسوز که بر من به برگ کاهي نيست 


برچسب‌ها: دوبیتی های, شروع, شده, با, حرف, چ, حافظ

تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ | 0:9 | نویسنده : sara


چيست اين سقف بلند ساده بسيارنقش

زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست

اين چه استغناست يا رب وين چه قادر حکمت است

کاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيستبرچسب‌ها: دوبیتی های, شروع, شده, با, حرف, چ, حافظ

تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ | 0:8 | نویسنده : sara

چون چشم تو دل مي‌ برد از گوشه نشينان 

همراه تو بودن گنه از جانب ما نيست 

روي تو مگر آينه لطف الهي ست 

حقا که چنين است و در اين روي و ريا نيست

برچسب‌ها: دوبیتی های, شروع, شده, با, حرف, چ, حافظ