تاريخ : جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ | 1:20 | نویسنده : sara


ای عشق به خاک سیه نشاندی ام

ای عشق به بدنامی کشاندی ام

شنیدم رهنمایی و چاره ساز

ای عشق به نامقصود رساندی ام


برچسب‌ها: اشعار حمید مرادی