تاريخ : یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱ | 2:12 | نویسنده : sara


یکی گفت: آسمان ، خداوند را نشان عظمت است

یکی گفت : آسمان ریزش باران رحمت است

دیگری گفت : آسمان زیبای بی نهایت است

یکی دگر گفت : آسمان بی منهای ابدیت است

ولی افسوس...

افسوس کسی به آسمان نگاهی نکرد


برچسب‌ها: اشعار حمید مرادی