تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ | 3:49 | نویسنده : sara


می خوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه

آخ می دونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه

می خوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه

آخ می دونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه

عاشق جنگل و بوی ساحلم

هوس یار و دیار کرده دلم

عاشق جنگل و اون نم نم بارونه دلم

هر جا باشم پیش ایرونه دلم

عاشق کویر و صحرا و بیابونه دلم

هر جا باشم پیش ایرونه دلم

می خوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه

آخ می دونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه

عاشق جنگل و بوی ساحلم

هوس یار و دیار کرده دلم

می دونم اون که دوسم داشت واسه من یه بی قراره

با همون خاطره هامون سر رام چشم انتظاره

می دونم اون که دوسم داشت واسه من یه بی قراره

با همون خاطره هامون سر رام چشم انتظاره

می دونم اونکه دوسم داشت منو می بینه تو جامش

توی اون جام شرابش

منه دیوونشو میبینه تو خوابش

می خوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه

آخ می دونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه

عاشق جنگل و بوی ساحلم

هوس یار و دیار کرده دلم

می دونم اونکه دوسم داشت واسه من یه بی قراره

با همون خاطره هامون سر رام چشم انتظاره

میدونم اونکه دوسم داشت واسه من یه بی قراره

با همون خاطره هامون سر رام چشم انتظاره

می دونم اونکه دوسم داشت منو می بینه تو جامش

توی اون جام شرابش

منه دیوونشو می بینه تو خوابش

میخوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه

آخ می دونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه

می خوام برم دریا کنار دریا کنار هنوز قشنگه

آخ می دونم از سبزه زار تا شالیزار هنوز قشنگه


برچسب‌ها: متن آهنگ های حمیرا