تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ | 2:7 | نویسنده : sara

لب به لب دل از نگاهی سوخته

یاد آن روز از گناهی سوخته

روی لبهایم عطش بنشسته بود

در میان خوابگاهی سوخته

دست در دستش لبم روی لبش

در میان اشتیاقی سوخته

خیسی لبهایش اما سکر داشت

لب گرفت او از لبانی سوخته

ترس در عمق وجودش نقش بست

در عبور از منکراتی سوخته

در کناری هم کتابی از فروغ

در کنارش شمعدانی سوخته

در کنارش عاشق و شیدا شدم

در خیالم عکس ماهی سوخته

کاش میفهمید من عاشق شدم

بی وجودش از جوانی سوخته


برچسب‌ها: سید حامد رحمتی