تاريخ : شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ | 9:25 | نویسنده : sara


مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنمبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف م

تاريخ : دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 21:26 | نویسنده : sara


مهدیا خانه صبر ز هجران تو گردید خراب


دگر بس است جدایی خدا کند که بیایی


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف م

تاريخ : سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 22:41 | نویسنده : sara


ماهي قرمز کوچکي هستم در دل شيشه اي تو


مواظب باش دلت نشکنه که من مي ميرمبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف م