تاريخ : شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ | 23:51 | نویسنده : sara


وقتی هر شب به خانه بازمی‌گردی

یعنی نمُرده‌ای؛

ولی منِ احمق،

ندانسته هر روز با شاخه‌ای گل


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ | 1:45 | نویسنده : sara


فلسفه نباف شاعر!

چه ممکن - چه محال

چه جبر - چه اختیار

چه هر کووفت دیگری...؛


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 2:38 | نویسنده : sara


چتر نمی خواهد این هوا

تو را می خواهد


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 2:31 | نویسنده : sara


صورتِ اصلاح کرده

عطرِ خوش

لباس‌های نو...

یعنی شده‌ام یک‌پارچه آقا!


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 2:12 | نویسنده : sara


تو دلت سفر می‌خواست

من، نه

ولی حالا هر غروب

مرا به سفرهای دور می‌برند دُرناها...


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 1:50 | نویسنده : sara


این‌جا

تمامِ سال باران می‌بارد

تو در کجایِ جهانْ مگر

تمام سالْ مرا آه می‌کشی؟!


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 1:48 | نویسنده : sara


بايد بميري آقاي وزير...

تمام جاده هارا هم كه صاف كني

او ديگر باز نمي گردد....!


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 1:47 | نویسنده : sara


دیگر به دیدنت نمی‌آیم!

روز به روز

دارند قد می‌کِشند این کوه‌ها


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 1:46 | نویسنده : sara


از وقتی رفته‌ای

همه نامَرد شده‌اند

حتی این تلفنِ لعنتی

که زنگ نمی‌زند دیگر


برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 1:24 | نویسنده : sara


خوابیده‌اند رج به رج

کودکان خنده وعسل

زیر سقفی که دیوارهاش را

فراموش کرده است!برچسب‌ها: اشعار رضا کاظمی

ادامه مطلب