تاريخ : پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 0:33 | نویسنده : sara


آن جا یک زنی 

یکی مانده به انتهای غروب 

سیاه پوش پایانی ترین مزار

 واپسین همین ردیف های مثل هم


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 0:27 | نویسنده : sara


یک روز سرد زمستانی

 یکی از همان روزهای سوز و بلرز یتیم 

پرنده ای خیس و خسته

 از بالای بام خانه ها گذشت


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 0:20 | نویسنده : sara


تنها بوديم

 رو به جنگلِ بی پايان

 پياده می رفتيم 

من و همان بيوه ی بی نظير باران پوش


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 0:12 | نویسنده : sara


بيدِ بالایِ پونه زار 

پُر از شکوفه ی هلو شده بو

 چشمه بوی ماده گرگِ دره ی ماه می داد

 بوی کُندُر سوخته می آمد


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 0:6 | نویسنده : sara


 جهان

 پيرتر از آن است 

که بگويم دوستت می دارم

 من اين راز را به گور خواهم برد


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 18:25 | نویسنده : sara


سلام

حال همه‌ی ما خوب است 

ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاه خیالی دور

که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گویند 


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 18:21 | نویسنده : sara


اشتباه از ما بود

 اشتباه از ما بود که خواب سر چشمه را

در خیال پیاله می دیدیــــم

دستهامان خالی


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 18:19 | نویسنده : sara


آرام باش

حوصله کن

آب های زودگذر

هیچ فصلی را نخواهند دید


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 18:13 | نویسنده : sara


وقتی که تو نیستی

دنیا

چیزی کم دارد

مثل کم داشتن یک وزیدن ، یک وا‍ژه ، یک ماه


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ | 19:18 | نویسنده : sara


سخن از رعد خفته‌ای‌ست 

فراتر از اين رعشه‌ی جنون 

که مَنَش 

مثقالی اگر بر گريبانِ اين سياره درافکنم 


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ | 19:16 | نویسنده : sara


با من از روايت گريه‌ها 

سخن مگوی. 

صبح‌های مرمرين در پی است

سواران ستاره‌ پوش در پی است. 


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ | 1:32 | نویسنده : sara


دندان بر جگر بگذار...!

اگرچه کوهستان‌ها را صخره به صخره

با خون شکوفه شسته‌اند

اما رنگین‌کمان‌های بسیاریبرچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ | 1:2 | نویسنده : sara


نه کم، نه زیاد

هزار سال تمام

یعنی تمام عمر

تنها زیر پای خود را پاییدم و برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ | 23:51 | نویسنده : sara


يه وقتايی باد مياد

پرپر سوخته‌های يه برگ چنار

ميگه کی وقتشه که بفهمی يه فرقی هست

اين وَسطا اسمشو،‌ تو ميذاری علاقه


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ | 23:42 | نویسنده : sara


اول ... یک جمله بگویم !

راستش

گاهی از شدت علاقه به زندگی

حتی سنگ‌ها را هم می‌بوسم 


برچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 7:55 | نویسنده : sara


چشمان پرنده را که از او بگیرند

پروازش بی نهایت می شود

چشم هایم در دست توست

بی نهایتم باشبرچسب‌ها: اشعار سید علی صالحی