تاريخ : پنجشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۱ | 0:52 | نویسنده : sara


شب بودوماه واختر و شمع ومن وخیال 

خواب از سرم به نغمه مرغی پریده بود

در گوشه اتاق فرو رفته در سکوت 

رویای عمر رفته مرا پیش دیده بود


برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ | 0:10 | نویسنده : sara


منم زیبا…

که زیبا بنده ام را دوست میدارم

تو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو میگوید

ترا در بیکران دنیای تنهایان


برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱ | 1:58 | نویسنده : sara


هدیه دادی دیده ی نویی به من

یک نگاه تازه ای بر قاب من

این دلم وابسته شد به این سخن

دم گرفت آرامشی از این سخن


برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ | 23:38 | نویسنده : sara


تنها به تماشای چه ای؟

بالا، گل یك روزه نور.

پایین، تاریكی باد.


برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ | 2:37 | نویسنده : sara


مي تراويد آفتاب از بوته ها

ديدمش در دشت هاي نم زده 

مست اندوه تماشا ، يار باد

مويش افشان ، گونه اش شبنم زده‌


برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ | 2:21 | نویسنده : sara


به تماشا سوگند 

و به آغاز كلام 

و به پرواز كبوتر از ذهن 

واژه ای در قفس است.

برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ | 2:19 | نویسنده : sara

 

دلم گرفته

دلم عجیب گرفته است

و هیچ چیز،

نه این دقایق خوشبو، برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۱ | 2:11 | نویسنده : sara


شب آرامی بود

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟

مادرم سینی چایی در دست


برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 5:58 | نویسنده : sara


در آ، که کران را برچيدم، خاک زمان رفتم، آب نگر پاشيدم.          

در سفالينه چشم ، صدبرگ نگه بنشاندم، بنشستم.          

آيينه شکستم، تا سرشار تو من باشم و من. جامه نهادم. رشته گسستم.          

زيبايان خنديدند، خواب چرا دادمشان، خوابيدند.          برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 5:56 | نویسنده : sara


دود مي خيزد ز خلوتگاه من

کس خبر کي يابد از ويرانه ام؟

با درون سوخته دارم سخن

کي به پايان مي رسد افسانه ام؟برچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 5:55 | نویسنده : sara


در دور دست

قويي پريده بي گاه از خواب

شويد غبار نيل ز بال و پر سپيد

لب هاي جويباربرچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 5:51 | نویسنده : sara


دير زماني است روي شاخه ي اين بيد

مرغي بنشسته کو به رنگ معماست

نيست هم آهنگ او صدايي رنگي

چون من در اين ديار تنها تنهاستبرچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 5:50 | نویسنده : sara


آفتاب است و بيابان چه فراخ!

نيست در آن نه گياه و نه درخت

غير آواي غرابان ديگر

بسته هر بانگي از اين وادي رختبرچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 5:48 | نویسنده : sara


زندگي بال و پري دارد

با و سعت مرگ

پرشي دارد

به اندازه ي عشقبرچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 5:47 | نویسنده : sara


شب سرشاري بود

رود از پاي صنوبرها

تا فراترها مي رفت

دره مهتاب اندودبرچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 0:32 | نویسنده : sara


ابري نيست

بادي نيست

مي نشينم لب حوض

گردش ماهيها ، روشني ، من ، گل ، آببرچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 0:31 | نویسنده : sara


زندگي حس غريبي است که يک مرغ مهاجر دارد

زندگي سوت قطاري است که در خواب پلي مي پيچد

زندگي گل به توان ابديت

زندگي ضرب زمين در ضربان دلهاستبرچسب‌ها: اشعار سهراب سپهری

ادامه مطلب